W celu odzyskania Państwa należności zapewniamy:

Skutecznie egzekwujemy należności z tytułu wszelkich umów cywilno-prawnych m.in. umów o roboty budowlane (w tym kaucje gwarancyjne), umowy zlecenia, usług transportowych (przewóz, spedycja), zobowiązania pożyczkowe oraz wekslowe, a także z tytułu umów najmu lub dzierżawy.